Projekty EU

V roce 2019 - 2021 získala firma SeNepo, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy SeNepo, s.r.o. na projektu vytvoření fotografického portfólia portrétů pro propagaci brandu produktů firmy SeNepo a propagaci autorské knihy v Praze za účelem vytvoření fotografických vizuálů pro SeNepo, s.r.o. Očekávaným výstupem jsou profesionální fotografie s retuší ve vysokém rozlišení pro komerční užití v oblasti online marketingu a sociálních sítí, webových stránek, pro potřeby distributorů, prodejců a tištěných a online médií (katalogy, plakáty, letáky a magazíny), dále pro outdoor reklamu (billboard, bannery, polepy). Na všechny fotografie se bude vztahovat licence k neomezenému užití jak z časového hlediska, tak z hlediska užitých médií a země. Celkem cca 350 finálních fotografií určených pro web a propagaci v nejvyšší možné kvalitě.

Projekt vytvoření fotografického portfólia portrétů pro propagaci brandu produktů firmy SeNepo a propagaci autorské knihy je spolufinancován Evropskou unií.

Už jsme pomohli třeba