Jak důležité je (míti Filipa, ehm…) býti chlapem

#

Význam muža a ženy vo výchove dieťaťa

Otec aj matka zohrávajú vo výchove dieťaťa veľmi dôležité úlohy, a teda by v jeho živote mali byť rovnocenne zastúpení. Hlavnou úlohou otca je podporiť odvahu a sebavedomie svojho potomka a tiež ho naučiť riskovať, aby celý život nesedel v úzadí. Tieto lekcie vychádzajú z maskulínnej povahy otca, ktorý tiež predstavuje významný element v budovaní osobnosti dieťaťa.[1]

Zatiaľ čo otcovia reprezentujú logickú a systematickú stránku premýšľania, matky sa starajú o emocionálny vývoj dieťaťa a učia ho rozhodovať sa na základe pocitov. [2] V prípade neprítomnosti jedného z rodičov vo vývoji dieťaťa je ich potomok vychovaný jednostranne.

Sexuálna identita detí/ dospievajúcich ľudí sa formuje za pomoci oboch rodičov a to tým, že v pubertálnom období sa stotožňujeme s rodičom rovnakého pohlavia a diferencujeme od rodiča opačného pohlavia. [3] Pre správny vývoj teda potrebujeme mať v živote zastúpené oba vzory.

jak důležité je být chlapem pic

 

Absencia otca pri výchove chlapca

Tak sa pozrime na scenár, keď chýba otec v živote chlapca. Čo sa stane, si vie predstaviť asi každý. Chlapec sa nemá v detstve ani dospievaní s kým stotožniť a nemá pred sebou mužský vzor. Mužskú zložku si teda hľadá z iných zdrojov. V lepšom prípade to môžu byť učitelia, otcovia kamarátov alebo športoví tréneri, v tom horšom sa dostane do party agresívnych chlapcov v podobnom veku ako on sám alebo o niečo starších a mužné správanie sa učí od nich cez agresivitu, násilie, vandalizmus a hrubé správanie k ženám.

Toto správanie si uloží pod nálepku muž a ďalej funguje podľa naučených vzorcov. Chlapci (a aj dievčatá), ktorí vyrastajú bez otca sa často vinia z jeho neprítomnosti. V živote častejšie bojujú s depresiou, nízkym sebavedomím, sú náchylnejší k sebevraždám a rýchlejšie podliehajú návykovým látkam.[4]

 

Absencia otca pri výchove dcéry

A čo ak otec nevychováva svoju dcéru? Tento stav má dokonca svoje pomenovanie- „Fatherless daughter syndrome“, čiže syndróm dcéry bez otca a podľa jednej informácie, ktorú som čítala, ho má každá tretia žena[5]. Prejavy syndrómu zahŕňajú pocity nízkeho sebavedomia, neustáleho strachu z opustenia, nemožnosť alebo nevedomosť seba prezentácie, problémy s dôverou voči ostatným[6], či zotrvávanie v nevhodných vzťahoch. Ďalej sú ženy vychovávané bez otca náchylnejšie na úzkosti a depresie.

Tieto ženy si v dospelosti často hľadajú nevhodných partnerov, ktorí sa k nim správajú ako ich otcovia. V podvedomí majú totiž zakotvené presvedčenie, že to, ako sa správal otec, je to pravé chlapské správanie.

 

S následkami sa ťažko bojuje

Či už máte skúsenosti so životom bez otca alebo nie, asi sa zhodneme na tom, že následky je cítiť. Čo je horšie, zanechávajú v našich životoch vzorce až do dospelosti a nie je jednoduché toto naučené správanie prelomiť. Ľudia vychovávaní bez otca si tak môžu podvedome sabotovať vzťahy až sa dostanú do špirály, v ktorej ich správanie vyvolané strachom z opustenia prispieva k ich rozchodom.

jak důležité je být chlapem pic2

Vo svete, kedy sa rozvedie takmer každý druhý pár sa navyše často stáva, že otec sa ďalej nepodieľa na výchove dieťaťa, je fyzicky neprítomný (aj keď netvrdím, že je to vždy tak), teda sa čoraz viac stretávame s tým, že muži alebo ženy nemohli odpozorovať správne fungovanie vo vzťahoch.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že Adamova knižka prichádza v správnu dobu. Nechápte ma zle, nenahradí nám otcov, ale možno sa z nej chlapci naučia, ako sa správa chlap. Možno ich inšpiruje alebo ponúkne odpovede na niektoré otázky. Možno ich nabáda k testovaniu vlastných hraníc, k ich rastu, posunu či experimentovaniu. V knihe nájdu príklady mužného správania, ale nie toho hanlivého. Tak, aby sa cítili dobre sami pred sebou. A aby mohli byť uvedomelými otcami, keď sa raz vyberú touto cestou.

Heslo predsa znie Neposer se. Buď chlap.

 

 

[1] SCOIL MHUIRE ENGLISH. 6. Both Parents Should Assume Equal Responsibility In Raising A Child (For) [online] [cit.2019-08-01] Dostupné z:  <http://scoilmhuireenglish.weebly.com/blog/6-both-parents-should-assume-equal-responsibility-in-raising-a-child>

[2] Ibid.

[3] CIMPRICHOVÁ GEŽOVÁ, K. Father’s and Mother’s Roles and Their Particularities in Raising Children [online] [cit.2019-08-01] Dostupné z: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/atd.2015.5.issue-1/atd-2015-0032/atd-2015-0032.pdf>

[4] KISMET, M. Psychological Effects of Growing Up Without a Father [online] [cit.2019-08-01] Dostupné z: <https://owlcation.com/social-sciences/Psychological-Effects-On-Men-Growing-Up-Without-A-Father>

[5] MEYERS, M. Fatherless Daughters: How Growing Up Without a Dad Affects Women [online] [cit.2019-08-01] Dostupné z: <https://wehavekids.com/family-relationships/When-Daddy-Dont-Love-Their-Daughters-What-Happens-to-Women-Whose-Fathers-Werent-There-for-Them>

[6] BOMO, A. Why We Should All Care About The Fatherless Daughter Syndrome [online] [cit.2019-08-01] Dostupné z: <https://medium.com/@andreabomo/why-we-should-all-care-about-the-fatherless-daughter-syndrome-5fe527e22cc5>

 

 

 

Alex 

Alex je silným milovníkem psaného slova. Na fungování Neposer se má mamutí díl práce a těžkosti života zná více než dost. Proto jsem velmi rád, že se rozhodla vykouknout ze zákulisí, dát prostor svému spisovatelskému střevu a podělit se o svoje zkušenosti. Sám jsem se od ní dost naučil.

Adam Carson

Buďme v kontaktu